Projektowanie

Planowanie jest kluczem do właściwego wykonania instalacji. Poznanie wymagań funkcjonalnych Inwestora oraz systematyczne opracowanie metod ich realizacji to świetny sposób na prostotę, przejrzystość instalacji oraz niezawodne funkcjonowanie systemu. Zatem zanim cokolwiek zaczniemy instalować rysujemy projekt – bez tego nie da się normalnie wykonać naszej pracy.

Projekt oczywiście kosztuje, często jest to kwota, która wydaje się Inwestorowi wygórowana. Z praktyki wiemy jednak, że prace wykonywane na podstawie ustnych bądź niesformalizowanych planów wprowadzają ogromne zamieszanie na budowę. Liczba poprawek, zmian, przeróbek oraz problemy z koordynacją prac są ogromne, wszystko to pociąga dodatkowe nakłady finansowe, których nie da się inaczej nazwać jak stratami. A wszystko przez to, że ekipa, która rozpoczyna w danym budynku swoje prace nie może przeczytać z projektu co ma do wykonania i w jakim zakresie musi porozumieć się z innymi wykonawcami. W dodatku projekt stanowi dla Inwestora dokumentację opisującą w jaki sposób jego instalacja została wykonana i jakich materiałów w niej użyto. Trudno przecenić taki dokument w procesie wieloletniej eksploatacji budynku. Jako instalatorzy w ogóle nie decydujemy się na obsługę inwestycji, do których nie ma projektów. Sami opracowujemy i rysujemy dokumentację  do własnych prac. Wykonujemy również rysunki i opisy do inwestycji, na których nie jesteśmy wykonawcą, zajmujemy się tam wyłącznie projektowaniem.