Integracja

Można zaryzykować twierdzenie, że dosłownie wszystko da się zintegrować w system sterowany w jeden, zunifikowany, sposób. Wykonanie tego zadania w sposób bezkompromisowy wymaga jednak znacznych nakładów finansowych. Innymi słowy – liczba i zaawansowanie scalanych podsystemów są wprost proporcjonalne do wzrostu kosztów. Zwykle nie da się zaaranżować sterowania w ten sposób aby jeden z systemów „przejął” kontrolę nad pozostałymi. Konieczne jest użycie odrębnego procesora, który będzie kierował urządzeniami wedle sposobu w jaki zostanie zaprogramowany przez instalatora. Dzięki takiej konfiguracji współpracujących ze sobą systemów możliwy jest natychmiastowy i pełny przepływ informacji oraz wykorzystanie wszystkich opcji jakimi dysponują poszczególne urządzenia. Jednak najważniejszą korzyścią jest możliwość sterowania za pośrednictwem zunifikowanych klawiatur bądź tabletów. Tradycyjną metodą jest zastosowanie ściennych paneli, coraz popularniejsze staje się jednak odpowiednie oprogramowanie dla iPada. Zadaniem instalatora jest wykreowanie wizualizacji dla domu lub mieszkania w taki sposób, by każdy z użytkowników mógł się poruszać po całym „terenie” w sposób swobodny, intuicyjny. Obecne techniczne możliwości (np. iPad) wspomagane wiedzą i doświadczeniem (dobra ekipa instalatorów i programistów) pozwalają na osiągnięcie tego celu bez wielkiego problemu.

Zwykle integracja oraz sterowanie są elementami wykonywanej przez nas instalacji. Potrafimy jednak również wykonać tylko integrację istniejących już systemów i zapewnić odpowiednie sterowanie – wszystko zależy od potrzeb Inwestora.