Instalacje Elektryczne – profesjonalne i komercyjne

Systemy audiowizualne w biurach, instytucjach, restauracjach, pubach, na wolnym powietrzu, również są nam bardzo bliskie. Ofertując i planując takie prace należy przyjąć specyficzne założenia funkcjonalne – sprzęt nie musi być tak świetnie sterowany i zintegrowany z pozostałymi systemami jak w przypadku mieszkań i domów, za to powinien być znacznie bardziej odporny na zniszczenie i trudne warunki pracy (kurz, brud, wilgoć). System w pubie czy restauracji nie musi prezentować wyrafinowanej jakości dźwięku, powinien być za to skuteczny (głośny) i odporny na przeciążenia, również ze strony wzmacniacza. W takich przypadkach nie przywiązujemy tak ogromnej wagi do estetyki, staramy się raczej dać Inwestorowi rozwiązanie skuteczne, niezawodne i trwałe.

Standardowym elementem wyposażenia współczesnych lokali są urządzenia wizyjne: monitory, telewizory lub projektory. Również w tym przypadku niezwykle ważna jest trwałość takiego rozwiązania, restauratorzy korzystają ze swoich urządzeń bardzo intensywnie, zwykle przez kilka sezonów. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność przesłania na znaczne odległości sygnałów o dużej rozdzielczości, nierzadko z wykorzystaniem standardu HDMI.

Dla każdego lokalu opracowujemy w RGB strategię bezstratnych przesyłów sygnałów audio oraz wideo. Stosujemy wyłącznie profesjonalne urządzenia, co do których mamy pewność, że będą bez zrzutu, bez przerwy, funkcjonowały przez długie lata.